Arbejdsliv Arbejdstid

L 409

Hovedforskellen på den tidligere overenskosmt og Lov 409 er arbejdstidsrglerne. 

Arbejdstidsreglerne kan læses her: