MED-aftalen

MED-aftalen for Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet revideret af et forhandlingsorgan bestående af repræsentanter fra de faglige organisationer og ledelsesrepræsentanter fra Kommunen.

Aftalen kan findes på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på "Extra-nettet", som du kommer direkte over til, ved at klikke her: