Medlem Kontingent

Kontingentopkrævning

Pr. 1. juli 2017 overgår Fjordkredsen til central opkrævning. Du som medlem vil ikke opleve nogen forskel.

Pr. 1. august 2017 ændres kontingentet til 1.752 kr. pr. kvartal. Der skal altså ikke længere betales konfliktkontingent.