Ferie

Hvornår er der ferie?

Lærerne har 5. ugers "almindelig" ferie, ligesom man har på det øvrige arbejdsmarked. (6. ferieuge omtales senere) 

I Ringkøbing-Skjern Kommnune er ferien placeret i uge 7 og 42 samt i ugerne 28, 29 og 30. (Skoleåret 2024/25)  

Skabelon/kalender til placering af de 210 dage for skoleåret 2024-2025, kan findes her: 

Ferieplan 2024-2025

Optjening af ferie

Du optjener ret til at afholde 2,08 dages ferie/15,42 ferietimer med løn pr. måned. De optjente dage kan afholdes med det samme. Du optjener således 5 ugers ferie i løbet af optjeningsårets 12 måneder. Perioden for optjening går fra 1. september til 31. august det efterfølgende år og kaldes ferieåret. Ferieafviklingsperioden går fra 1. september i indeværende år til 31. december i det efterfølgende år.

Løntræk ved manglende ferieoptjening 

Hvis du ikke har været ansat ved samme arbejdsgiver i optjeningsåret og ferieåret, skal du være opmærksom på, at du vil blive trukket i løn i ferieugerne. 

Manglende løn i ferieperioder gælder både for nyuddannede og for ansatte som kommer fra andre kommuner. Såfremt hele ferien ikke er brugt ved fraflytningen, vil du få udstedt et feriekort, som skal bruges når du holder ferie hos din nye arbejdsgiver.

Bliver du ramt af kollektiv ferielukning, uden ret til løn eller feriedagpenge, har du mulighed for at få dagpenge fra A-kassen.

Vil du læse mere klik her: 

Fjordkredsen har lavet en skrivelse, der kort fortæller, hvad du gør, hvis du er nyansat i kommunen eller ledig. 

Skrivelsen kan læses her: 

6. ferieuge

Ud over de 5 ugers ferie optjener du ret til yderligere 5 feriedage (også kaldet 6. ferieuge)

6. ferieuge optjenes i kalenderåret (dvs. 1. januar til 31. december) og kan afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april året efter.

6. ferieuge kan enten afholdes, overføres til efterfølgende ferieår efter aftale eller udbetales. Hvis du ønsker at benytte dig af din ret til at få ferieugen udbetalt, skal du som udgangspunktet give arbejdsgiver besked senest 1. oktober i afholdelsesperioden.

Særlig feriegodtgørelse

Til brug for ferien får alle ansatte med løn under ferie også udbetalt en særlig feriegodtgørelse; det såkaldte ferietillæg. Ferietillægget udgør 2,15% af din årlige løn. 

Udbetaling af ferietillægget er opdelt i to årlige rater, som udbetales henholdsvis i slutningen af maj og i slutningen af august.

Syg før eller under din ferie

Du kan få erstattet din ferie, hvis du er syg i ferielovens 5 ugers ferie og 6. ferieuge og ikke for de dage, hvor man har arbejdsfrie dage. (f.eks. 0-dage)

Erstatningsferie

Erstatningsferie for dine 5 ugers ferie skal placeres i ferieafholdelses-perioden fra 1. september til den 31. december året efter. Hvis du er syg i hele ferieafholdelsesperioden, overføres fire af de fem uger til afholdelse i den næste ferieafholdelsesperiode og den femte uge udbetales.

Hvis du også er sygemeldt i hele den næste ferieafholdelsesperiode, så kan ferien udbetales (dette gælder kun for barselsorlov og sygdom som feriehindring.)

Hvis du bliver syg i din ferie, kan du også få erstatningsferie. Du skal straks melde dig syg og indhente en lægeerklæring til din arbejdsgiver, som du selv skal betale. De første fem dages sygdom af dine 5 ugers ferie erstattes ikke (de er karensdage).

Syg i 6. ferieuge

For 6. ferieuge gælder, at feriedagene skal afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april. Hvis du bliver syg, inden din ferie begynder, har du ret til at lægge erstatningsdagene på et andet tidspunkt i ferieperioden. Hvis det ikke kan nås inden 30. april, udbetales dagene. 

Det er arbejdsgiver, som skal betale for lægeerklæring i forbindelse med 6. ferieuge. Hvis du bliver syg i din ferie, kan der efter vurdering være mulighed for, men ikke ret til, at få erstatningsferie. 6. ferieuge er ikke omfattet af karensperiode.