Ferie

Hvornår er der ferie?

Lærerne har 5. ugers "almindelig" ferie, ligesom man har på det øvrige arbejdsmarked. (6. ferieuge omtales senere)

"Elevferie" (f.eks. jul, påske, efterårs og vinterferie) er ikke nødvendivis ferie for læreren. 

I Ringkøbing-Skjern Kommnune er ferien placeret i uge 7 og 42 samt fra den 3. - 21. juli 2023. (Skoleåret 2022/23)  

Skabelon/kalender til placering af de 210 dage for skoleåret 2022-2023, kan findes her: 

Ferieplan 2022-2023

Løntræk ved manglende ferieoptjening 

Hvis du ikke har været ansat ved samme arbejdsgiver i optjeningsåret og ferieåret, skal du være opmærksom på, at du vil blive trukket i løn i ferieugerne. 

Manglende løn i ferieperioder gælder både for nyuddannede og for ansatte som kommer fra andre kommuner. Såfremt hele ferien ikke er brugt ved fraflytningen, vil du få udstedt et feriekort, som skal bruges når du holder ferie hos din nye arbejdsgiver.

Bliver du ramt af kollektiv ferielukning, uden ret til løn eller feriedagpenge, har du mulighed for at på dagpenge fra A-kassen.

Vil du læse mere klik her: 

Fjordkredsen har lavet en skrivelse, der kort fortæller, hvad du gør, hvis du er nyansat i kommunen eller ledig. 

Skrivelsen kan læses her: 

6. ferieuge

Den 6. ferieuge følger de hidtidige regler. Det betyder, at du fortsat optjener 6. ferieuge i et kalenderår og kan holde ferien fra 1. maj til 30. april året efter.

Erstatningsferie ved sygdom.

Som noget nyt, er der siden 1. maj 2012 muligt at få erstatningsferie ved opstået sygdom i ferien. Ændringen er en følge af den sidste praksis fra EU-domstolen, hvor den fastslår, at alle der har været beskæftiget hele året, har krav på minimum 4 ugers ferie i hvert ferieår.

I praksis betyder det, at der efter den 5. feriedag/sygedag, kan gives erstatningsferie. Det gælder dog kun, hvis du melder dig syg på din første sygedag. Hvis du først melder dig syg på f.eks. din tredie sygedag, gælder de fem dage først fra den tredie sygedag, og du får dermed færre erstatningsferiedage. Læs mere her: 

Hvis der er optjent mindre end 25 dages ferie, har man ret til erstatningsferie efter et forholdsvis mindre antal sygedage.

Som udgangspunkt skal en sygemelding dokumenteres lægeligt, uanset om man er hjemme eller i udlandet.

Hvis du er i tvivl om regler, pligter og rettigheder i forbindelse med sygdom i ferien, kan du altid kontakte os.