Bliv medlem af DLF

Som medlem af Danmarks Lærerforening har du en stærk forening i ryggen. Vi øver indflydelse for dig og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du kommer i knibe på arbejdspladsen.

Hvis du er medlem af en anden organisation, skal du selv sørge for at udmelde dig, da det ikke sker automatisk overførsel af dit medlemsskab fra en organisation til en anden.

Før du melder dig ind, bør du læse foreningens vedtægter. 

Klik her for at melde dig ind: