DLF generelt

Kort om DLF

Danmarks Lærerforening er en faglig organisation for ca. 84.000 medlemmer, som udgøres af:

 • lærere
 • børnehaveklasseledere
 • skoleledere (medlemmer af Skolelederforeningen, som er en del af Danmarks Lærerforening)
 • lærerstuderende
 • pensionister
 • andre medlemsgrupper

Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til formål at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling af folkeskolen og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges ved.

Foreningen varetager altså ikke kun medlemmernes interesser i forhold til løn- og arbejdsvilkår, men også i forhold til deres pædagogiske og skolepolitiske interesser.

 • Danmarks Lærerforening består af 75 lokale kredse, der hver dækker én eller flere kommuner.
 • Danmarks Lærerforening er sammen med en række andre lærerforeninger medlem af Lærernes Centralorganisation (LC). LC forhandler overenskomst for medlemsorganisationerne, og LC forhandler de specielle krav om for eksempel lønaftale, pension og arbejdstid. Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, er formand for LC.
 • Der er cirka 125 ansatte i Danmarks Lærerforenings centrale sekretariat i København. 

 • Foreningens øverste politiske myndighed er kongressen, som består af 301 delegerede. Hovedparten af de delegerede kommer fra de 75 lokale kredse, hvor der er valg hvert andet år. De delegerede er valgt af kredsene og af fraktionerne: børnehave-klasseledere, skoleledere, pensionister og lærerstuderende. Kongressens opgave er at beslutte de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde. For eksempel beslutter kongressen, hvilke krav der skal opstilles i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Kongressen vælger også foreningens formand og næstformand.

 • Imellem kongresserne har hovedstyrelsen ansvar for at lede foreningen. Den består af 23 medlemmer, hvoraf alle på nær formand og næstformand vælges direkte af medlemmerne hvert fjerde år.

 • Danmarks Lærerforening organiserer ikke privat-, fri- og efterskolernes lærere, der er medlemmer af bl.a. Frie Skolers Lærerforening (FSL).

Link til Danmarks Lærerforening.