Rådgivning

Det er en af Fjordkredsens fornemste opgaver at hjælpe, råde og vejlede det enkelte medlem.
De fleste klarer deres arbejdsdag uden nogen kontakt til os. Men hvis der opstår et problem eller noget går skævt, har vi mulighed for at hjælpe.

Det må betragtes som en selvfølglighed, at man i første omgang forsøger at løse problemerne lokalt ved drøftelse med skoleleder og TR. Hvor det ikke rækker, står vi til rådighed. 

Kontakt til kredsen

Du er altid velkommen til at ringe på 97 32 46 40 eller stille spørgsmålet på 122@dlf.org Efterfølgende kan vi evt. aftale et møde, hvor du kommer ind på kontoret til os. 

Sagsbehandlingen varetages primært af den faglige sagsbehandler eller kredsformanden. 

Fortrolighed

De ansatte samt politisk valgte har naturligvis tavshedspligt efter almindelige regler om personsager. Ved personlig samtale er der altid mulighed for en samtale i fortrolighed bag en lukket dør.