Arbejdsliv Arbejdstid

Arbejdstidsaftale 2020 - central aftale

Den 11. august 2020 er der indgået en aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne. Aftalen er indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation.