Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Tilbud fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder følgende til sine ansatte:

Psykologisk krisehjælp

Ringkøbing-Skjern Kommune yder psykologisk bistand ved arbejdsrelaterede hændelser eller arbejdsrelaterede trivselsproblemer. 

Kommunens aftale med Nordisk Krisekorps dækker arbejdslealterede problematikker. Det er lederen, der vurderer om der skal rekvireres psykologhjælp. Aftalen omfatter: 

  • Akut krisehjælp
  • Debriefing til ledelse og medarbejder ved pludselig opstået hændelse. F.eks. røveri, arbejdsulykke/ulykke, dødsfald eller andre voldsomme hændelser, vold eller trusler om vold mm. 
  • Psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede trivselsproblemer, stress og udbrændthed, misbrug mm.

Alle henvendelser til Nordisk Krisekorps eller privatpraktiserende psykolog skal ske efter aftale med ens leder. 

Nordisk Krisekorps i Holstebro -  telefon 60 11 11 44. 

Behandlinger ved fysioterapeut, kiropraktor eller massør.

Hvis du har behov for behandlinger ved fysioterapeut, kiropraktor eller massør, giver kommunen 100 kroner i tilskud per behandling til fastansatte. Der kan maksimalt gives tilskud til fem behandlinger om året.

Behandlingerne kan modtages skattefrit, når der er tale om behandling eller forebyggelse af arbejdsrelaterede skader og/eller sygdomme.

Derudover forlanger kommunen, at:

  • du vælger en fysioterapeut, som har et ydernummer, hvis ikke skal der medsendes en kopi af deres autorisation

  • du vælger en kiropraktor, som har et ydernummer, hvis ikke skal der medsendes en kopi af deres autorisation

  • du vælger en massør, som har en RAB-godkendelse på massage 

Hvordan får jeg refunderet mine udgifter til behandlingerne?
Du skal i første omgang selv betale for behandlingerne. Når du har gjort dette, skal du sammen med din nærmeste leder udfylde en erklæring om, at  der er tale om behandling eller forebyggelse af arbejdsrelaterede skader og/eller sygdomme. Regningen og erklæringen sendes til Intern Udvikling og Personale, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing.

Dit tilskud bliver efterfølgende udbetalt sammen med din løn.

Alle regninger skal udfyldes med dit navn og personnummer. En kassebon er ikke gyldig kvittering for udført behandling.

Alle regninger skal være sendt ind senest den 10. december, for at du kan få tilskuddet udbetalt så det tæller i indeværende år.

Kommunen har indgået en samarbejdsaftale med Falck Healthcare omkring "Hurtig Diagnose".

Aftalen betyder, at hvis du som medarbejder får en arbejdsskade, kan du med denne aftale komme hurtigere igennem et udredningsforløb. Skaden skal være anmeldt som en arbejdsskade, før samarbejdsaftalen kan bruges.

For at gøre brug af samarbejdsaftalen, skal du indhente en læge-henvisning til speciallæge fra egen læge. Lægehenvisningen skal være udskrevet på papir og medbringes ved første konsultation hos speciallægen.

Når du har fået lægehenvisningen til speciallægen, skal du udfylde en medarbejderhenvisning og en samtykkeerklæring, som skal bruges af Falck Healthcare til at igangsætte forløbet. 

Skemaerne skal returneres til Intern Udvikling og Personale, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing, som sender dem videre.

Falck Healthcare finder den relevante speciallæge i forhold til den lidelse, som du har fået angivet ved undersøgelsen hos egen praktiserende læge. Falck Healthcare sikrer, at du får tilbudt en tid indenfor 10 hverdage.

Når Falck Healthcare modtager information om, at du ønsker at gøre brug af "Hurtig Diagnose", ringer de til dig og taler dit sygdomsforløb igennem og aftaler det videre udredningsforløb.

Falck Healthcare vil under hele forløbet varetage den praktiske koordinering mellem dig, involverede speciallæger og andre relevante parter.

Du og din praktiserende læge kan under hele forløbet kontakte Falck Healthcare AM på telefon 70 33 33 55, eller ved at skrive til: Falck Healthcare AM A/S, Polititorvet, 1780 København V, mærket "Hurtig Diagnose".