Medlem Kontingent

Kontingentnedsættelse

Hvis du har orlov, er arbejdsledig o.lign. har du mulighed for 50% nedsættelse af kontingentet.

Nedsættelsen forudsætter, at du er på dagpenge og bevilges i en periode på 6 måneder. Kontingentnedsættelsen ophører, når du kommer i arbejde igen. 

Du skal være opmærksom på, at nedsættelsen, som udgangspunkt, ikke kan gives med tilbagevirkende kraft. 

I visse situationer kan der bevilges kontingentfritagelse. 

Kontakt kredskontoret for nærmere oplysninger på mail: 

122@dlf.org.