Medlem Kontingent

Startmedlemsskab

Har du aldrig tidligere være medlem af Danmarks Lærerforening tilbyder vi dig nu et startmedlemsskab.

Et startmedlemskab tilbydes til nye medlemmer i fraktion 1 og 2 og betyder 50% nedsættelse af kontingentet i de første seks måneder af medlemsskabet. Undtaget herfra er medlemmer, der er omfattet af karensbestemmelsen.