Medlem Kontingent

Satser

Kontingentsatser i Fjordkredsen i perioden 1. april 2023 - 31. marts 2024.
Fraktion

Kr. pr. måned

Fraktion 1 og 2

594,00

Fraktion 3-KC

594,00

Fraktion 4

129,00

Fraktion 6

207,00

 

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud til forfald omkring den 1. i den første måned i kvartalet.