Medlem Kontingent

Satser

Kontingentsatser i Fjordkredsen i perioden 1. april 2019 - 31. marts 2020.
Fraktion

Kr. pr. måned

Fraktion 1 og 2

584,00

Fraktion 3-KC

584,00

Fraktion 4

125,00

Fraktion 6

203,00

 

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud til forfald omkring den 1. i den første måned i kvartalet.